ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 για όλους τους τύπους δωματίων για ένα ιδιαίτερο Τριήμερο Αγ.Πνεύματος σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο
στο τηλέφωνο   27950 29040 – 41 – 42
E-mail : info@aesko.gr